Solpaneler för företag

Det är inte bara privatpersoner som kan dra nytta av att sätta upp solpaneler. Företag har ofta både stort elbehov och bra förutsättningar för en installation.

Att ha sina egna solpaneler på taket, för elförsörjningen, har blivit allt mer populärt. Framförallt är det många villaägare som satsar på detta. Det blir uppenbart när man tar en runda med bilen runt ett villaområde eller ute på landet och tittar på taken.

Men att säkra elförsörjningen är inte bara viktigt för privatpersoner, utan även för företag. Många tillverkande företag förbrukar väldigt mycket el och de skulle riskera att gå under om det blev brist på el. Många företag har dessutom väldigt bra förutsättningar för solpaneler – de har stora tak eller andra ytor som lämpar sig utmärkt för installation.

Kontakta en leverantör av solpaneler för företag

Om du driver företag i egna lokaler så fundera på saken. Ja, gör förresten det även om er verksamhet bedrivs i hyrda lokaler. Ta upp diskussionen med hyresvärden. Sen är det bara att be en leverantör av solpaneler för företag att komma och titta på förutsättningarna. Det brukar de inte ta ut någon avgift för.

Innan leverantörens representant kommer så bör du förstås se över ert elbehov, så att du kan ge siffrorna till denne. Tänk också på eventuella planer på att utöka verksamheten framöver och om det kommer att ge ett större elbehov. Det är inget problem om det innebär att ni skulle producera mer el än ni behöver i dagsläget, eftersom det går att sälja överskottet till ett elbolag.

2 Jul 2023